Dự án chung cư

 • CHUNG CƯ HONGKONG TOWER 243A ĐÊ LA THÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  CHUNG CƯ HONGKONG TOWER 243A ĐÊ LA THÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  Liên hệ
  • Tên dự án: CHUNG CƯ HONGKONG TOWER
  • Vị trí: 243A ĐÊ LA THÀNH
  • Giá bán: 35,5tr – 42tr/m2
 • Chung cư Eco Dream
  Chung cư Eco Dream
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Xuân Mai Complex
  Chung cư Xuân Mai Complex
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Mỹ Đình Plaza 2
  Chung cư Mỹ Đình Plaza 2
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Intracom Vĩnh Ngọc
  Chung cư Intracom Vĩnh Ngọc
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Gold Tower
  Chung cư Gold Tower
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Garden Minh Khai
  Chung cư Garden Minh Khai
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Xuân Mai Complex
  Chung cư Xuân Mai Complex
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2

Nhà đất bán

 • CHUNG CƯ HONGKONG TOWER 243A ĐÊ LA THÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  CHUNG CƯ HONGKONG TOWER 243A ĐÊ LA THÀNH NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  Liên hệ
  • Tên dự án: CHUNG CƯ HONGKONG TOWER
  • Vị trí: 243A ĐÊ LA THÀNH
  • Giá bán: 35,5tr – 42tr/m2
 • Chung cư Eco Dream
  Chung cư Eco Dream
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Xuân Mai Complex
  Chung cư Xuân Mai Complex
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Mỹ Đình Plaza 2
  Chung cư Mỹ Đình Plaza 2
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Intracom Vĩnh Ngọc
  Chung cư Intracom Vĩnh Ngọc
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Gold Tower
  Chung cư Gold Tower
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Garden Minh Khai
  Chung cư Garden Minh Khai
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2
 • Chung cư Xuân Mai Complex
  Chung cư Xuân Mai Complex
  Giá: 4.500.000đ Giá KM: 3.900.000đ
  • Tên dự án: Xuân Mai Complex
  • Chủ đầu tư: Xuân Mai Corp
  • Vị trí: Dương Nội, Hà Đông,Hà Nội
  • Giá bán: 18tr/m2

Tin tức

Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
05/09/2017

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu “Nội...

Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
05/09/2017

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa...
Xem thêm

Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
05/09/2017

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa...
Xem thêm

Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
05/09/2017

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa...
Xem thêm

Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
05/09/2017

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa...
Xem thêm

Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
Thời điểm vàng để “mua nhà đón hạ tầng”
05/09/2017

Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa...
Xem thêm